İletişim

Türk-Alman
Biyogaz Projesi

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi’nin bir parçasıdır. Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı
bu girişimi Alman Parlamentosu kararı ile desteklemektedir.

Strateji

Türkiye’ye yönelik sürdürebilir bir biyogaz projesinin hedeflerine uygun olarak, proje üç bileşeni esas almaktadır.

Biyogaz için Uygun Çerçeve Koşulların Oluşturulması
 
Türkiye’de bütüncül bir konsept ile oluşturulacak biyogaz projelerinin yaygınlaşmasını mümkün kılmak ve biyogaz yatırımlarını teşvik etmek için, ulusal düzeyde uygun çerçeve koşullarının sağlanması oldukça önemlidir. Bunun için yoğun bir diyalog ile biyogaz sektöründeki paydaşlar arasında işbirliğinin oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Türk-Alman Biyogaz Projesi, bu nedenlerden ötürü bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, özel sektör, bilim dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 
 
Ayrıca, bakanlıklar ve diğer karar mercileri, hayvansal atıkların kontrolü, değerlendirilmesi ile sürdürülebilir biyogaz projelerinin teşvikine yönelik yasal çerçeveler oluşturulması hususunda desteklenecektir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile TÜBİTAK temsilcilerinden oluşan bir Yönlendirme Komitesi ve Ulusal Biyogaz Çalışma Grubu kurulmuştur. Bu organların Türk-Alman Biyogaz Projesi kapsamındaki çalışmaları neticesinde ulusal bir biyogaz stratejisinin geliştirilmesi öngörülmektedir. 
 
Kapasite geliştirme
 
Biyogazdan enerji üretilmesi, Türkiye’de yeni bir fikir değildir. Ancak gerekli bilgi ve beceriye sahip gerçek bir biyogaz sektörü ile tarımsal bir “biyogaz perspektifi” ciddi anlamda son yıllarda gelişmeye başlamıştır. 
 
Bundan dolayı kapasite geliştirme Türk-Alman Biyogaz Projesinin önemli bir bileşenidir. Kapasite geliştirmenin amacı, önemli meslek grupları içerisindeki yeterliliklerin güçlendirilmesi ve biyogaz sektörünün başarılı bir gelişim sağlayabilmesi için gerekli olan bilgilerin aktarılmasıdır. 
 
Bunun için hazırlayıcı teknik eğitimler yapılmakta, seminerler, konferanslar ve uluslararası inceleme gezileri organize edilmekte veya çalışma grupları kurulmaktadır. Yapılan çalışmalar hem bakanlık temsilcilerine hem de zaten biyogaz sektöründe faaliyet göstermekte olan veya bu sektörle ilgilenen şirket ve yatırımcılara yöneliktir. Kapasite geliştirme ayrıca pilot projedeki uygulama çalışmalarını önemli ölçüde tamamlamaktadır. Bu çerçevede çiftçiler biyogaz üretimi bakımından hayvansal atıkları ne şekilde değerlendirecekleri ve sıvı çiftlik gübresi yönetimi konusunda eğitilmektedir.
 
Çalışma grupları ve seminerler hem kamuoyunda biyogazla ilgili bir farkındalığın (kamuoyunun görüşü) sağlanmasına hem de, bilim dünyası ve özel sektör temsilcilerinin alan bilgilerini ve yatırım imkanlarını tartıştığı ve fikir alışverişinde bulunduğu resmi organlar oluşturulmasına hizmet etmektedir. 
 
Böylece Türk-Alman Biyogaz Projesinin moderasyonu altında, güncel alan bilgisinin tartışıldığı ve Türkiye’de yayıldığı bir biyogaz ağının oluşması öngörülmektedir.
 
Pilot bölgedeki endüstriyel biyogaz tesisi
 
Projemizle mümkün mertebe büyük bir çarpan etkisi elde edebilmek amacıyla, pilot projenin gerçekleştirileceği yer, bir biyogaz tesisinin başarılı bir şekilde işletilebilmesine yönelik bütün önemli çerçeve koşullarının mevcut olduğu bir bölgeden seçilecektir.
 
Tesisin yatırım maliyetlerinin özel sektör tarafından karşılanması öngörülmektedir. Bu sayede, proje süresinin sonunda da biyogaz tesisinin verimli bir şekilde işletilmeye devam edilmesi teşvik edilmektedir.
 
Türk-Alman Biyogaz Projesi aracılığıyla pilot projenin gerçekleştirileceği yerde yatırımcıya fizibilite araştırmaları, yatırım ve işletme modelleri, teknik danışmanlık ve “Know-How” aktarılacaktır.
 
Biyogaz bağlamında, tarımın modernize edilmesi amacıyla, yerel karar mercilerine, hayvan yetiştiricilerine ve çiftçilere teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz: Pilot projenin en önemli parçası, modern bir sıvı çiftlik gübresi yönetim sisteminin uygulamaya konulması olacaktır. Bu sayede bilhassa sığır çiftliklerinde olmak üzere, gübre temizleme sistemleri ve sıvı çiftlik gübresi depolama tertibatları olan modern ahır sistemleri yardımıyla, biyogaz tesisinin ön aşamasında substrat tedariki güvence altına alınacaktır. 
 
Biyogaz üretimi sonucunda oluşan fermantasyon artıklarının modern bir organik gübre ekonomisi içerisinde verimli bir şekilde kullanılması, işleyen bir biyogaz sisteminin temel noktasıdır. Yüksek kaliteli gübrenin satışı vasıtasıyla biyogaz tesisinin ekonomikliği önemli ölçüde arttırılmaktadır. Organik gübre uygulaması, verimli kaynak kullanımı gözetilen ve çevreye zarar verilmeyen tarımsal üretime önemli bir katkıda bulunarak, toprak verimliliğini de önemli ölçüde yükseltmektedir. Türk-Alman Biyogaz Projesi tarafından özellikle bu bileşenlere yönelik pilot bölgede kapsamlı teknik destek sağlanarak, yoğun bir şekilde eğitimler ve çalıştaylar düzenlenecektir.
 
Danışmanlık hizmetimiz, enerji satışının yanı sıra özellikle artık ısının, örneğin seralarda veya mandıralarda verimli kullanılmasını hedeflemektedir. 
İlgili Dokümanlar Strateji
strateji_diagram-tr.jpg

Proje Stratejisi

strateji-2(1).jpg

Proje biyogaz teknik eğitimi

strateji-3(1).jpg

Proje biyogaz teknik eğitimi