İletişim

Türk-Alman
Biyogaz Projesi

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi’nin bir parçasıdır. Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı
bu girişimi Alman Parlamentosu kararı ile desteklemektedir.

Hedefler

Türk-Alman Biyogaz Projesinin hedefi, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynağı olan biyogaz üretimi sayesinde, başta sıvı hayvan gübresi olmak üzere, tarımsal atıkların iklim dostu ve kaynak verimliliği esasında değerlendirilmesini iyileştirmektir. Tarafımızdan desteklenen pilot biyogaz projesinin bütüncül biyogaz konsepti açısından gelecekteki yatırımcılara bir örnek teşkil etmesi öngörülmektedir:

Hayvansal atıklardan enerji ve yüksek kaliteli gübreler kazanılmaktadır. Sera gazı emisyonları azaltılmakta, toprak verimliliği arttırılmakta ve suların kirlenmesi azaltılmaktadır. Biyogaz üretiminin modern ve verimli kaynak kullanımını gözeten bir tarıma entegre edilmesi ile hayvan haklarını gözeten ve çevre dostu bir hayvancılık, bu gelişmelere temel teşkil etmektedir.
 
Proje, "Green Economy/Yeşil Ekonomi" prensibini izlemektedir: ekolojik açıdan sürdürülebilir, ekonomik açıdan karlı ve sosyal açıdan uyumlu bir ekonomik kalkınma.
İlgili Dokümanlar Hedefler