İletişim

Türk-Alman
Biyogaz Projesi

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi’nin bir parçasıdır. Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı
bu girişimi Alman Parlamentosu kararı ile desteklemektedir.

Görevlendirme makamı (işveren) ve siyasi yükleniciler

Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı'nın (BMU) Uluslararası İklim Koruma Girişimi (IKI), 2008 yılından bu yana, gelişmekte olan, yeni sanayileşmiş ülkelerde ve eşik ülkelerde yenilikçi iklim projelerine destek vermektedir. Almanya Federal Meclisi'nin almış olduğu bir karar temelinde, yıllık olarak CO2 emisyon sertifikalarının açık artırma gelirlerinden elde edilen 120 milyon Euro, bu girişimin kullanımına sunulmaktadır. 

Federal Çevre Bakanlığı, bu tarz bir işbirliği sayesinde, federal hükümetin mevcut kalkınma işbirliğini tamamlamaktadır. Federal Çevre Bakanlığı, ağırlıklı olarak aşağıdaki alanlarda destek vermektedir:
  1. İklim dostu bir ekonominin teşvik edilmesi (Partner ülkeler, iklime zararlı sera gazı üretimini azaltan bir ekonomi yapısının geliştirilmesinde desteklenecektir)
  2. İklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlanması (örn. su kaynakları yönetimi, iyileştirilmiş arazi kullanımı, sürdürülebilir biyokütle üretimi, afet önleme tedbirleri…)
  3. Karbon yutak alanları / Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) / Ormansızlaşmadan ve Orman Bozulmasından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması
    (Karbon yutaklarının, özellikle ormanların ve sulak alanlar gibi diğer ekosistemlerin muhafaza edilmesine yönelik projelerin desteklenmesi)
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk-Alman Biyogaz Projesi'nin ulusal düzeydeki doğrudan işbirliği partneridir. Bu projede, Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, proje lideri konumundadır. Ayrıca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de yürütülen işbirlikleri mevcuttur.

 

gorevlendirme-iki.jpg

Uluslararası İklim İnisiyatifi Internet Sayfası (http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de)

gorevlendirme-csb.jpg

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sayfası (http://www.csb.gov.tr)