İletişim

Türk-Alman
Biyogaz Projesi

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi’nin bir parçasıdır. Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı
bu girişimi Alman Parlamentosu kararı ile desteklemektedir.

İletişim

Türk-Alman Biyogaz Projesi

And Sokak No: 8/11
Çankaya 06680 Ankara
T +90 312 466 70 56
E biogas-tr@giz.de