İletişim

Türk-Alman
Biyogaz Projesi

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi’nin bir parçasıdır. Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı
bu girişimi Alman Parlamentosu kararı ile desteklemektedir.

Hayvansal Atık Yönetimi

Tarımda organik ‘kapalı dolaşım ekonomisi‘ (Kreislaufwirtschaft) konsepti, basit bir fikir üzerine kuruludur: Hayvan yetiştiriciliği alanında ortaya çıkan artık maddeler, sıvı ve katı hayvan gübresi ya da gübre şerbeti, besin maddesi bakımından zengin çiftlik gübreleri olarak tarlalara uygulanır. Ve tarlalarda sonuç olarak tekrar hayvanlara yem olarak verilen bitkiler yetişir. Böylece pahalı ve yoğun enerji sarfiyatıyla üretilen kimyasal gübrelerin kullanımı azaltılabilir.

Ancak hayvansal dışkılar, amaca uygun olarak çiftlik gübresi şeklinde kullanılmamaları halinde çevreye oldukça büyük zararlar (yer altı ve üstü suları kirliliği, sera gazı emisyonu vb.) ve rahatsızlıklar (koku ve hijyen problemleri vb.) verebilirler. Gerek arazilere aşırı gübre uygulaması sonucunda, gerekse de hayvansal dışkıların bu amaçlar için öngörülmeyen alanlara ve sulara deşarj edilmesi sonucunda, böyle bir zarara yol açılabilir. Sıvı hayvan gübresi, katı hayvan gübresi ve gübre şerbetinin bazen atık, bazen de çiftlik gübresi şeklindeki kaynak olarak tanımlandığı konunun bu iki farklı boyutuna çoğu zaman kanun metinlerinde de rastlanmaktadır.

Ete, süte ve yumurtaya yönelik olarak özellikle de geçen on yıl içerisinde artan talep, Türkiye’deki hayvan yetiştiriciliğinin giderek yoğunlaşmasına yol açmıştır. Tarım arazileri bulunmayan veya küçük olan ve sayıları giderek artan tarımsal işletmeler, ortaya çıkan hayvansal dışkıları genelde muntazam olarak değerlendirememektedir. Birçok çiftçinin etkili gübreleme teknikleri hakkında yeterince bilgi ve beceriye sahip olmaması ve sıvı hayvan gübresi ile gübre şerbetinin depolanmasına ilişkin kesin bir yasal mevzuatın bulunmaması da çevrenin yoğun bir şekilde kirletilmesine katkıda bulunmaktadır. Bundan dolayı, hayvancılık işletmelerinin uygun sıvı hayvan gübresi ve gübre şerbeti depolarına sahip olmaları önem arz etmektedir. AB Nitrat Direktifi uyarınca, en azından altı aylık bir depolama kapasitesi mevcut olmalıdır.

Yani biyogaz konseptlerinin başarılı olabilmesinin temel koşulu, tarım uygulamalarına entegre edilmesidir. Dolayısıyla biyogaz üretimi Türkiye bağlamı içerisinde, tarım ve hayvancılıktan kaynaklı atıkların bütüncül bir şekilde kullanılarak tarımın modernleştirilmesine yönelik bir katalizör olarak hizmet edebilir.

İlgili Dokümanlar Hayvansal Atık Yönetimi
hayvansalatikyonetimi-1.jpg

Suluova’da hayvansal atıklarla kirlenmiş bir dere

hayvansalatikyonetimi-2.jpg

Suluova’da bir ahırdan dereye atık deşarjı

hayvansalatikyonetimi-3.jpg

Modern bir ahır görünümü

istock_000011529498small.jpg

Modern bir ahır görünümü